เนื้อหา

งานแสดงความยินดีต่อบัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 18

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 

      

     

      

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

สำหรับอุตสาหกรรมการ

วันที่ 9 - 11 เมษายน พ.ศ.2556 

ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการตรวจสอบวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีรวดเร็ว (Rapid Method in Microbiological Food Testing)

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 

ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ห้อง KMB416

     

     

     

     

     

     

 

 งานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556

ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์

วัน 39 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ที่รับใช้สังคม

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556

ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL)

 

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106709
TodayToday41
YesterdayYesterday53
This_WeekThis_Week341
This_MonthThis_Month1155
All_DaysAll_Days106709Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.