เนื้อหา

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีอาหารมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารคีรีมาศ ชั้น 4 ห้อง 416 

 

อกสารประกอบการบรรยาย

1. กำหนดการอบรม

2. โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และแผนการเรียน

3. การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การวางแผนการศึกษา

4. แหล่งข้อมูลทางวิชาการ

5. การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และค่าตอบแทนในการทำงาน

6. แหล่งงานหลังจบการศึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 53-61 Download...

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

106717
TodayToday8
YesterdayYesterday41
This_WeekThis_Week8
This_MonthThis_Month1163
All_DaysAll_Days106717