ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ลำดับ

รายชื่อหัวหน้าภาควิชา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 

รศ.สุพจน์  ใช้เทียมวงศ์

(ผู้ประสานงานสาขาวิชา)

พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536

2

 

รศ.อรพิน  ชัยประสพ

13 ตุลาคม พ.ศ.2536 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2537

3

ผศ.เกสรี  จุ้ยชุม

1 มกราคม พ.ศ.2538 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2538

4

ผศ.พรทิพย์  สุมนพันธุ์

1 ธันวาคม พ.ศ.2538 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2539

5

อ. ดร.ปาริชาติ  บุญพิคำ

1 มกราคม พ.ศ.2540 – 31 มกราคม พ.ศ.2541

ุ6

ผศ.ทัชชกร  โคมทอง

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 – 1 มกราคม พ.ศ.2542 

7

รศ. ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล

 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 

8

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

20 พฤษภาคม พ.ศ.2546 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2550

9

 ผศ.จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์

 24 กรกฎาคม พ.ศ.2550 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2554

10

ผศ. ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี

 4 ตุลาคม พ.ศ.2554 – 4 ตุลาคม พ.ศ.2558

11

อ. ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร

5 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 2 เมษายน พ.ศ.2561

12

อ.รัชดา สาดตระกูลวัฒนา

21 มิถุนายน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

สายตรงหัวหน้าภาค

alumni  

Visitors Counter

113038
TodayToday48
YesterdayYesterday70
This_WeekThis_Week304
This_MonthThis_Month304
All_DaysAll_Days113038Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.